Antikroppstest

INFO

Provtagningen riktar sig till dig som misstänker att du har haft en covid-19 infektion.

Du behöver vara symtomfri då provtagning sker på labb där även infektionskänsliga personer även provtas. Du får alltså inte komma dit med förkylningssymtom!

Provet är ett blodprov som tas på något av Unilabs provtagningslabb (Sthlm, Sörmland samt Västra Götaland) vi har även möjlighet med remiss till Synlab i Uppsala. Vg se under fliken ”Provtagning” var du kan ta ditt prov.

Provsvar väntas inom en vecka och meddelas via SMS där du loggar in med ditt BankID för att ta del av provsvaret.

Provet tas som ett venös blodprov. Enligt labbet så är specificiteten: >99% och sensitiviteten: (3 veckor efter symtomdebut) >90%

Provet analyseras enligt metod CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) som detekterar antikroppar mot nukleokapsidprotein och/eller CLIA (Chemiluminescent Immunoassay) som detekterar antikroppar mot spikeproteinet.

Kunskapsläget kring antikroppar är fortsatt något oklart. Det finns individuella variationer när i infektionsförloppet antikroppar uppträder. Vanligtvis detekteras IgG- antikroppar 1-4 veckor efter symtomdebut. Tyvärr finns det fortfarande osäkerhet gällande antikroppssvar, immunitet och risk för återinfektion för covid-19.

Det är även oklart om alla individer uppvisar påvisbara IgG-antikroppar efter genomgången covid-19. Detta gäller främst de som haft milda symtom.

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att en genomgången covid-19 infektion ger ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid. Det är dock viktigt att man inte vet hur komplett skydd man får vid nyexponering av covid-19.

Svaret erhålls som positivt/negativt och inte som titrar (mängd).

Klicka på länken under för att logga in med BankID och fylla i formuläret eller klicka på Vårdrummet på hemsidan och välj antikroppsformuläret.

Priset för antikroppstest är 630 kr