FAQ

PrEP vilket många känner till under varumärket Truvada, finns nu som generika. Detta innebär att licensen är släppt och från att ha kostat flera tusen kronor i månaden, har priset nu drastiskt minskat.

Först måste du ta ställning till medicinera för att skydda dig mot HIV-infektion. Nedan följer några frågor gällande risktagande och om PrEP kan vara rätt medicin för dig.

-Använder du kondom, bara ibland eller aldrig?
-Får du återkommande könssjukdomar?
-Lever du i ett öppet förhållande och har flertal partners?
-Har du oskyddat sex med någon du inte vet HIV-status på?
-Utsätter du dig för risk att bli smittad av HIV?

Biverkningar är ovanliga. De som rapporterats är magvärk, huvudvärk och minskad aptit. Ofta försvinner eventuella biverkningar efter en månads behandling. Det finns även risk för njurpåverkan och därför kontrolleras njurvärdena kontinuerligt. Även benvävnaden kan påverkas, men den återställs vid avslutad behandling.

PrEP tas dagligen och fullt skydd uppnås efter sju dagar för män samt för kvinnor drygt tre veckor, då läkemedlet tar längre tid att nå vaginal vävnad. Om du missar en dag behöver du inte ta dubbeldos.

Skyddet av PrEP kan minska om man ofta missar att medicinera, från 99% till 92% skydd. Studier har än så länge inte bevisat att någon som kontinuerligt ätit PrEP blivit HIV-smittad. Smitta har endast skett då patienten återkommande missat att ta sin medicin.

PrEP betyder pre-exposure prophylaxis, vilket innebär att det tas i förebyggande syfte – inte efter smittorisk!

Den som inte mediciner dagligen rekommenderas att schemalägga intaget av PrEP och bära med sig extra tabletter. PrEP ska tas kring samma tidpunkt och behöver inte tas i samband med måltid men kan vara lättare att komma ihåg.

Du kan räkna med ca 140-500 kr/mån för medicinen beroende på tillverkare.

Via Coridis Care digitala läkarmottagning belastas inte samhället ekonomiskt, utan samtliga patienter betalar själva både för vård och medicin. Högkostnadsskyddet ligger för närvarande på 2250 kr/år.

Det finns ett flertal tillverkare av PrEP och priset varierar kraftigt mellan dessa. Från 140 kr till 500 kr för 30-dagars behandling. Apoteket kommer att ge dig det billigaste preparatet som gäller just den månaden då du hämtar ut dina mediciner. Företagen konkurrerar genom att försöka bli månadens “billigaste” generika och därför kan det variera. Att något företag är billigare än ett annat betyder inte att medicinen är sämre!

Det handlar om att förebygga sjukdom. Det är svårt att dra paralleller till andra tillstånd. Det finns dock ett flertal sjukdomar som inte bryter ut genom att medicinera förebyggande. Vaccinering är det tydligaste exemplet på detta.

Nej, PrEP i sig gör inte det. Men däremot har studier visat att en del personer ändrar sexuellt beteende och har mer oskyddat sex. Detta är inte tanken med PrEP utan det ska ses som det extra skyddet.

Coridis Care digitala läkarmottagning samarbetar med Unilabs (vänligen se under fliken “provtagning/uppföljning” var dessa labb finns i Sverige). Om du inte bor i närheten av något av Unilabs labb så kan du använda dig av exempelvis werlabs.se, blodkollen.se. Dock blir det en ökad kostnad. Det kan även vara svårt att via din vårdcentral be om dessa prover så kontrollera det först innan du blir patient.

Provtagning för njurprover ingår i årskostnaden med remiss från Coridis Care digitala läkarmottagning via Unilabs. Om du inte har möjlighet att lämna på dessa labb så ligger kostnaden på ca 350 kr via Werlabs och liknande priser hos andra aktörer.

Skulle du mot förmodan vara HIV-positiv och samtidigt genomgå PrEP behandling, finns en chans att utveckla resistens mot två av de tre substanser som används vid HIV-medicinering vilket kan försvåra en korrekt behandling. Genom att kontrollera din HIV-status kontinuerligt minimerar du risken.

Nej. Alla läkare som utför HIV-prov har laglig skyldighet att följa upp och smittspåra ett positivt svar, något jag tyvärr inte har möjlighet till.

Nej, tyvärr. Övriga (icke-relaterade till PrEP) hälsoproblem hänvisas till din vårdcentral.

Vid avvikande och ej stabiliserande prover efter fortsatt medicinering med PrEP måste övervägande tas om att eventuellt avsluta behandlingen. Biverkningsprofilen är väldigt liten och risken minimal. Dock kan man även i andra sjukdomstillstånd utveckla exempelvis njursvikt och då bör ny bedömning tas för fortsatt behandling. Vid andra tillstånd som ej har med PrEP-medicinering att göra, hänvisas du till lämplig vårdgivare, oftast din vårdcentral, för vidare utredning.

Nej, tyvärr. Anser du att kostnaden blir för hög så hänvisar jag dig till din lokala mottagning.

Nej. Sporadiskt bruk eller vidbehovsbruk är självklart ok och du behöver inte äta PrEP kontinuerligt under hela året. Men att få en engångsförskrivning är något du får vända dig till en annan vårdgivare för.

Nej. Detta är inte acceptabelt och kan leda till att din kontakt avslutas. Om din vän är intresserad av PrEP så be denne ta kontakt.

Det finns en mängd information på internet både på svenska och engelska. Jag är inte för att övertala någon att påbörja en behandling. Du kontaktar Coridis Care digitala läkarmottagning om du är säker på att du vill påbörja din behandling, men kanske är osäker om du kan på grund av andra kroppsliga tillstånd.

Interaktionen (vilket betyder hur mycket ett läkemedel påverkar ett annat) är minimal och PrEP påverkar generellt inte andra läkemedel.

Vissa standardiserande kontroller behöver tas inför behandling. Blodtrycket behöver vi bara kontrollera en gång årligen och detta kan även vara en bra hälsocheck för dig.
Det finns många Apotek som kan erbjuda blodtryckskontroller, annars kan du boka tid hos sjuksköterska via vårdcentral.

Det är viktigt för att göra en bedömning om riskbeteende och att veta hur din behandling ska se ut. Allt är under sekretess och journalföringen sker i ett säkert journalsystem.

Det går alldeles utmärkt. Vi kommer att fortsätta följa upp var tredje månad ändå för att se hur du mår. Är det så att du under några månader inte tar PrEP, behöver du inte ta nya prover eller få ny förskrivning men detta diskuteras vid uppföljning.

Då ber jag om ursäkt. Jag ägnar framför allt kvällstid och helger till mottagningen och kommer att ha ett begränsat antal patienter som jag kan hjälpa. Därför ber jag dig att noga läsa igenom FAQ-delen och annan information på nätet innan du skickar frågor. Jag fortsätter att lägga ut vanliga frågor som ni ställer under FAQ framöver.

Tack för din åsikt, men att besöka vårdcentral fyra ggr/år och ta ledigt från arbetet kostar också pengar. Smidighet, diskretion och professionalism är något du får via mig.