Hur går det till?

PrEP-behandlingen följer de riktlinjer som NT-rådet (nya terapier) samt RAV (referensgruppen för antiviral terapi) rekommenderar, där du som patient själv väljer att finansiera din behandling. Självklart gäller patientsekretess och mottagningen är registrerad som vårdgivare under hälso-och sjukvårdslagen.

PrEP är förhållandevis nytt i Sverige. Många läkare runt om i landet saknar erfarenhet och förståelse för behandlingen. De regioner som erbjuder PrEP-behandling har ofta långa väntetider. Vår åsikt är att de som uppfyller kriterierna för behandlingen ska få den. Efter bedömning och utan att möta fördomar hos vårdgivare.

För att se om du uppfyller kriterier för behandling så går du igenom dem under fliken ”Kriterier för PrEP”. Om du uppfyller dessa så kan du gå vidare med att klicka på länken ”Vårdbegäran PrEP”.

Du klickar på länken och loggar in med BankID till en säker datamiljö. Du kan också använda dig av länken på hemsidan som heter Vårdrummet välj formuläret ”Vårdbegäran PrEP” och svara på frågorna som ställs där. När du har fyllt i formuläret kommer du att kontaktas för en tidsbokning via Vårdrummet eller telefon. Första besöket sker via telefonsamtal från skyddat nummer på kvällstid eller helg.

Under läkarbesöket som är cirka 15-25 minuter går vi tillsammans igenom din hälsohistoria och formuläret du fyllt i.

Det är viktigt att du har kontrollerat aktuellt HIV-status innan läkarbesöket. Under uppföljningsfliken finns mer information kring de uppföljande prover som ska tas och när.

Betalningen sker årsvis och är för närvarande 1800 kr första året, därefter 1250 kr följande år. Detta betalas in efter läkarkonsultationen via faktura eller swish som du får digitalt. När betalningen är godkänd förskrivs PrEP för en sexmånaders period. Du kan hämta ut på det apotek du själv önskar, eller välja smidig hemleverans via till exempel de tjänster som erbjuds av apoteken.

Kom ihåg att läkemedelskostnaden på max 2250 kr per år tillkommer utöver vår kostnad.

Uppföljning sker var tredje månad. Då behövs ett nytt HIV-status och STI-prover samt njurprov (var 6:e månad). Under behandlingen kommer formulär att skickas ut för att säkerställa att allt är som det ska samt om du har några funderingar.