Om Oss

Coridis Care AB är en digital läkarmottagning där vi hjälper
till med bedömning och förskrivning av PrEP till patienter
som bedöms vara i behov av detta.

Vi hjälper även till med remisser för spermaanalys hos Anova i Stockholm till självkostnadspris.

Det finns även möjlighet till remiss för antikroppstestning av covid-19.

Vi är registrerade vårdgivare hos IVO.

Värderingar

Vårt företagsnamn Coridis har sitt ursprung i latinets Cor som betyder hjärta.

Tre grundpelare som är viktiga för oss är:

Smidighet

Att besöka läkare och få bedömning ska inte behöva vara krångligt.

Diskretion

Sekretess gäller självklart och allt journalföring sker i säkra journalsystem.

Professionalism

Patienten i centrum.