Provtagning/Uppföljning

Inför din blodprovstagning är detta bra att tänka på:

  • Det finns en elektronisk remiss på Unilabs eller Synlab.
  • På vissa ställen finns flera labb, försäkra dig om att du gått till rätt labb.
  • Tag med giltig legitimation.
  • Använd munskydd och gå inte till provtagningen om du har förkylningssymtom eller känner dig sjuk.
  • Njurprover behöver inte tas fastande.
  • Kom ihåg att dricka tillräckligt med vätska innan provet.
  • Tänk på att det är bra att sitta ned en stund innan provtagningen så var där i god tid innan.

Remiss till Unilabs för provtagning sker i samarbete med Coridis Care AB som är registrerad vårdgivare.