Uppföljning

Vi har ett avtal med Unilabs och Synlab (i Uppsala) gällande provtagning. Tyvärr så täcker de endast Stockholm, Sörmland och Västra Götaland samt Uppsala. Bor du utanför dessa områden och inte har möjlighet att ta prover där var 6:e månad hänvisas du till antingen Werlabs eller Blodkollen, alternativt till provtagningsställen efter eget val. Vi kan ej skriva remiss vilket medför att provtagningskostnaden blir något högre*

På fliken ”Provtagning” hittar du var labben finns.

Kontrollerande prover ska tas enligt schema nedan. Detta är också något vi bedömer individuellt exempelvis om du har perioder med uppehåll i behandlingen. Gällande HIV- samt STI-prover (klamydia, gonorré och syfilis) så fortsätter du att ta dem där du brukar. För njurprover som beställs via Coridis Care behöver ni bara gå till valfritt labb med legitimation så ligger remissen där.

Då Venhälsan pga resursbrist kommer ha begränsade möjligheter att ta prover gällande HIV och STI rekommenderar vi att ni kontaktar nedanstående för provtagning. Kom ihåg att snabbtest (stick i fingret) inte är godkända.

  1. Mansmottagningen i Kista www.stockholmsmansmottagning.se
  2. RFSU kliniken i Söderhallarna.
  3. Stockholms mottagning för sexuell hälsa på Sabbatsbergs sjukhus.
  4. Mamma Mia City/Karlavägen

Första året

Mån 0: HIV, rekommenderas att du även tar Hepatit B

Mån 1: njurvärde

Mån 4: HIV, klamydia, gonorré, syfilis

Mån 7 HIV, njurvärde

Mån 10: HIV, klamydia, gonorré, syfilis

Mån 13: HIV, njurvärde

Andra året och framåt

Var tredje månad HIV-prov samt njurvärde var sjätte månad.

WERLABS

Gå in på hemsidan och välj UPPFÖLJNINGSTESTER klicka sedan vidare och beställ NJURTEST. Kostnad 345 kr.

http://www.werlabs.se

BLODKOLLEN

Gå in på hemsidan och välj BLODPROVER OCH TESTPAKET därefter LEVER OCH NJURKOLLEN. Här skiljer sig priset något, ca 50 kr mer, men då ingår även ett levertest som dock inte är nödvändigt för uppföljning. Kostnad 399 kr.

http://www.blodkollen.se