Begära ut journalkopia

Du kan när du vill begära ut dina journalhandlingar från oss gällande dig eller ditt barn. Det kan röra sig om journalen som helhet eller enskilda delar, till exempel ett neuropsykiatriskt utlåtandet om det har kommit bort.

Så här gör du

  1. Logga in i Patientportalen (se lista nedan) för din mottagning med BankID.
  2. Skicka ett meddelande till oss märkt Journalkopia, samt vilken eller vilka delar av journalen du vill begära ut.
  3. Vi skickar din kopia till dig så fort vi kan, på vardagar hanterar vi oftast ärenden inom en dag.